Valentines day special..

Share This

10 Feb..

अबोल मी

"कधी कधी वाटतं
 अबोल होऊन रहावं
 तुझ्याकडे पहात नुसत
 तुझ बोलन ऐकावं
 पापण्यांची उघडझाप न करता
 एकटक तुझ्याकडे पहावं
 आणि तुझ्या बरोबर सतत राहुन
 फक्त तुझाच होऊन जावं!!

 कधी कधी वाटतं
 तुझं आवडीचं गाणं लागावं
 तुही त्या सोबत मनसोक्त म्हणावं
 माझ्या जवळ येऊन
 उगाच मला मिठीत घ्यावं
 त्या गाण्यात सुर मिसळून
 मलाच घेऊन नाचावं!!

 कधी कधी वाटतं
 सगळं काही विसरु जावं
 तुझ्या सवे असताना
 तुझ मन वाचावं
 मनातल्या कोपर्‍यात कुठेतरी
 स्वतःलाच कोरावं
 आणि कोरलेलं ते नाव माझं
 कायमच तिथेच रहावं…!!!"

 -योगेश खजानदार

Next Post

जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने || 8 MARCH ||

Wed Mar 8 , 2017
समाज, रुढी, परंपरा यांच्या जाचातून आजपर्यंत फक्त स्त्रीच भरडली गेली. ऐवढं असुनही आजही ती पुरुषांच्या बरोबरीने चालते. आजही स्त्री कोणत्याच बाबतीत पुरुषांनपेक्षा कमी नाही. जसं एक पुरुष कुटुंबाची गरज भागवु शकतो तशी आज एक स्त्री ही भागवु शकते.