Valentines day special..

Share This

9Feb..

गोडवा

"तुझ नी माझं नातं हे
 अगदी गोड असावं!!
 तुझ्याकडे पहातचं मी
 मला पूर्णत्व मिळावं!!

 कधी हसुन रहावं
 तर कधी मनमोकळ बोलावं!!
 अश्रुना ही इथे येण्यास
 आनंदाच कारण असावं!!

 कधी वाट पहाताना माझी
 तु स्वतःस ही विसरुन जावं!!
 तुझ्या प्रेमाच्या गोडव्यात
 सार काही मधुर व्हावं!!

 तुझ्या खोट्या रागास ही
 मी उगाच का पहावं!!
 तुला मनवण्यास तेव्हा मी
 तुला काय बरे द्यावं??

 तुही तेव्हा माझ्याकडुन
 हक्काने आवडीचं मागावं!!
 वाटते त्या गोडव्याने ही आता
 मनामध्ये कायम रेंगाळावं..!!"

 योगेश खजानदार 

Next Post

जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने || 8 MARCH ||

Wed Mar 8 , 2017
समाज, रुढी, परंपरा यांच्या जाचातून आजपर्यंत फक्त स्त्रीच भरडली गेली. ऐवढं असुनही आजही ती पुरुषांच्या बरोबरीने चालते. आजही स्त्री कोणत्याच बाबतीत पुरुषांनपेक्षा कमी नाही. जसं एक पुरुष कुटुंबाची गरज भागवु शकतो तशी आज एक स्त्री ही भागवु शकते.