Valentines day special..

Share This

8 Feb..

प्रेम ते

"नभातील चंद्रास आज
 त्या चांदणीची साथ आहे!!
 तुझ्या सवे मी असताना
 मंद प्रकाशाची साथ आहे!!

 हात तुझा हातात घेऊन
 रात्र ती पहात आहे!!
 चांदणी ती मनातले जणु
 चंद्रास आज सांगत आहे!!

 कुठे आज या रात्रीत
 बेभान ती झाली आहे!!
 मनातल्या भावनांस
 चौफेर उधळीत आहे!!

 प्रेम हे ह्रदयातले जणु
 चंद्रास खुलवीत आहे!!
 चांदण्याची कुजबुज ही
 रात्रीस बोलत आहे!!

 चांदणी ही चंद्रास आज
 प्रेम व्यक्त करत आहे!!
 ती रात्र ही जणु पुन्हा
 हरवुन जात आहे!!"

 -योगेश खजानदार

Next Post

जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने || 8 MARCH ||

Wed Mar 8 , 2017
समाज, रुढी, परंपरा यांच्या जाचातून आजपर्यंत फक्त स्त्रीच भरडली गेली. ऐवढं असुनही आजही ती पुरुषांच्या बरोबरीने चालते. आजही स्त्री कोणत्याच बाबतीत पुरुषांनपेक्षा कमी नाही. जसं एक पुरुष कुटुंबाची गरज भागवु शकतो तशी आज एक स्त्री ही भागवु शकते.