50 Most beautiful love images || see more ||

MARATHI LOVE POEM अल्लड ते तुझे हसू मला, नव्याने पुन्हा भेटले!! कधी खूप बोलले माझ्यासवे, कधी अबोल राहीले!! बावरले ते…

नोटिस || READ COPYRIGHTS & PRIVACY POLICY ||

खूप लोक माझ्या कविता , कथा माझ्या ब्लॉग वरून कॉपी करून .. इतरत्र स्वतःचा नावावर खपवतात .. मला खरंच अशा चोर लोकांचं काय करावं कळत…