मार्ग ..🚴

“शोधावी ती माणसं जी स्वप्नांशी झुंजत असतात झोपलेल्या उगाच पाहत वेळ वाया घालवू नये शोधावे ते मार्ग जे तुम्हाला खुणावत असतात उगाच सगळे जातात म्हणून

नकळत (कथा भाग १)

टीप: ही कथा संपूर्णतः काल्पनिक असून याचा कोणत्याही घटना किंवा व्यक्ती यांच्याशी काहीही संबंध नाही.   “आयुष्यातून ती निघून गेल्यानंतर काहीच उरलं नव्हतं. राहिला होता