लहानपणं… !!

कधी कधी वाटतं
पुन्हा लहान व्हावं
आकाशतल्या चंद्राला
पुन्हा चांदोबा म्हणावं

विसरुन जावे बंध सारे
आणि ते बालपण आठवावं
शाळेत जाऊन त्या बाकावर
आठवणीच पुस्तक उघडावं