राख… !!! || RAKH MARATHI KAVITA||

ती शांतता वेगळीच होती
रडण्याची जाणीवही होती
लाकडास पेट घेताना
आकाशात झेप घ्यायची होती

आपलंस म्हणारी कोण होती
अश्रु ती ढाळत होती
मन ओल करताना
मला आगीत पहात होती

राख || RAKH || MARATHI POEM ||

“सांभाळला तो पैसा
न जपली ती नाती
स्वार्थ आणि अहंकार
ठणकावून बोलती
निकामी तो पैसा
शब्द हेच सोबती
आपुलेच सर्व..