साद || SAAD ||  RAIN POEM ||

साद || SAAD || RAIN POEM ||

सुगंध मातीचा
पुन्हा दरवळु दे
पड रे पावसा
ही माती भिजु दे

शेत सुकली पिक करपली
शेतकरी हताश रे
नकोस करु थट्टा
जीव माझा तुझ्यात रे