राग ||RAG KAVITA ||

तिने रुसुन बसावे
मी किती मनवावे
नाकावरच्या रागाला
किती आता घालवावे

उसण्या रागाचे बघा
किती नखरे पाहावे
जवळ जाताच मी
तिने दुर निघुन जावे