राग ||RAG MARATHI KAVITA ||

boy and girl sitting on bench toy

तिने रुसुन बसावे मी किती मनवावे नाकावरच्या रागाला किती आता घालवावे उसण्या रागाचे बघा किती नखरे पाहावे जवळ जाताच मी तिने दुर निघुन जावे