वर्तुळ || कथा भाग ८ || मराठी कथा ||

वर्तुळ || कथा भाग ८ || मराठी कथा ||

"हाय , मला वाटलं तू मेसेज करायची विसरून जाशील !!" आकाशने मेसेज केला. "अशी कशी विसरून जाईल मी !! बघ केला की नाही मेसेज !!" "हो !! केलास !! बरं वाटलं मेसेज आला ते !!" "का बरं ? " "म्हणजे !! मित्र कॉन्टॅक्ट मध्ये असले की बर असत ना !! म्हणून !!" "अच्छा !! म्हणून इतक्या दिवस मेसेज केला नाहीस का ??"