आठवणी || AATHVANI || MARATHI POEM||

photo of man holding umbrella walking beside building while its raining

हळुवार त्या पावसाच्या सरी कुठेतरी आजही तशाच आहेत तो ओलावा आणि त्या आठवणी आजही मनात कुठेतरी आहेत चिंब भिजलेले ते क्षण आजही पुन्हा भेटत आहेत

जीवन || LIFE POEM IN HINDI

selective focus photo of green plant seedling on tree trunk

कभी पंछियों से पूछना गिरना क्या होता है तेज हवाओं में कभी उड़ना क्या होता है हवा भी रोक सके ना उसे ऐसा होसला क्या होता है कभी पेड़ से पूछना अचल रेहाना क्या होता है

गीत || GEET || MARATHI KAVITA ||

man hugging woman while holding umbrella

सांग ना एकदा तु मला सुर हे तुझे मनातले ऐकना एकदा तु जरा शब्द हे माझे असे कधी पाहुनी तुज मी हरवले हे शब्द असे बघ ना एकदा तु जरा सुर हे विरले कसे

विरहं || LOVE || MARATHI || POEM ||

a couple in their wedding photography

ठरवुन अस काही होतंच नाही मनातलेच मन कधी ऐकत नाही नको म्हटले तरी आठवणीतल्या तिला रोजच भेटल्या शिवाय रहातं नाही आसवांनाही कधी निटस विचारत नाही कित्येक दुख डोळ्यातुन वाहत नाही

हरवलेले क्षण || MARATHI KAVITA ||

man couple love people

विस्कटलेलं हे नातं आपलं पुन्हा जोडावंस वाटलं मला पण हरवलेले क्षण आता पुन्हा सापडत नाहीत कधी दुर अंधुक आठवणीत तु दिसली होतीस मला वाटलं होतं पुन्हा भेटावं पण धीरच झाला नाही

तुझी आणि माझी मैत्री || FRIENDSHIP POEM IN MARATHI||

man and woman standing close to each other

तुझी आणि माझी मैत्री समुद्रातील लाट जणु प्रत्येक क्षण जगताना आनंदाने उसळणारी तुझी आणि माझी मैत्री ऊन्ह आणि सावली जणु सतत सोबत असताना साथ न सोडणारी