तु हवी होतीस || KAVITA SANGRAH||

माझ्या एकट्या क्षणात
तु हवी होतीस
कुठे हरवले ते मन
तु पाहात होतीस

नसेल अंत आठवणीस
तु खुप दुर होतीस
साद या वेड्या मनाची
तु ऐकायला हवी होतीस

वचन || PROMISE || LOVE POEM ||

ऐक ना एकदा मन हे बोलती
हरवली सांज ही सुर का छेडली
नभात ही चांदणी पुन्हा का पाहुणी
चंद्रास ओढ का तुज पाहता क्षणी
उतरुन ये या गोड स्वप्नातुनी
मिठीत घे मझ एक आस ती
रात्रीस मग नको हा अंतही