poems about life in marathi

क्षणांत

आयुष्य क्षणा क्षणात जगताना
विसरून जातो आपल्याना भेटायला
कधी मावळतीकडे पहाताना
वळुन पाहतो आपल्याच सावल्यांना
नाही म्हटलंच तरी आठवणींत या
कोणीतरी दिसतो आपली साथ द्यायला

फक्त तुझेच आहे

आजही हे मन
फक्त तुझच आहे
साथ न तुझी मझ
क्षण तुझेच आहे

मी न राहिलो मझ
श्वास जणु साद ही
ह्रदय हे माझे नी
नाव तुझेच आहे