आई || मराठी कथा भाग १ || Marathi Story ||

आई || मराठी कथा भाग १ || Marathi Story ||

” ohh no..!! ” शीतल हातातल्या pregnancy टेस्टिंग kit कडे पाहत म्हणाली. हातातले ते किट तसेच घेऊन ती बाथरूम मधून बाहेर आली. समोर बसलेल्या समीरकडे पाहत म्हणाली. 
“जे मला नको होत तेच झालं!! ” 
समीर हातातले पुस्तक बाजूला ठेवत म्हणाला.
“काय झाल ??”
शीतल थोडी अडखळत म्हणाली.
“I’m pregnant !!”

दृष्टी (कथा भाग २) || MARATHI KATHA ||

दृष्टी (कथा भाग २) || MARATHI KATHA ||

“आई !! खरंच माझं चुकलं!! मगाशी मी तुला अस बोलायला नव्हतं पाहिजे !! ”
“बोलून झालं की सगळे असेच म्हणतात!! ” आई डोळ्यात आलेला अश्रू पुसत बोलते.
“आई खरंच माझं चुकलं !! ”
“तुझं नाही माझंच चुकलं क्षितिज !! मी बाबांपासून का वेगळं झाले !! हे कधी मी तुला सांगितलंच नाही !! तू तुझ्या मनाला वाटेल ते तर्क लावत राहिलास !!”
क्षितिज फक्त ऐकत राहिला.
“लग्नाआधी तुझ्या बाबांनी मला खूप स्वप्न दाखवली !! कित्येक वचनही दिली !! पण लग्नानंतर मात्र तुझ्या बाबांना कोणतीच जबाबदारी नकोशी वाटू लागली !! तुझा जन्म झाला!! खिशात पैसा नाही !! बाबांना म्हटलं तर त्यांनी हात झटकून दिले !! ”
“मग पुढे !!” क्षितिज कुतूहलाने विचारू लागला.