अधूरे स्वप्न || MARATHI SHORT STORIES ||

silhouette photography of man and woman

विसरून जाशील मला तू की विसरून जावू तुला मी भाव या मनीचे बोलताना खरंच न कळले शब्द ही वाट ती रुसली माझ्यावरी की वाट ती अबोल तुलाही वळणावरती ते पारिजातक सुकून गेले ते फुलंही

मास्तर || MARATHI SHORT STORIES ||

shallow focus photography of man in yellow top facing sideways

"गुरुजी!" मास्तरांच्या जवळ जावून मंदारने हाक मारली. गुरुजी किंचित मागे वळले. आपल्या भिंगाचा चष्म्यातून पाहत बोलले. "कोण ??" मंदार एक क्षण थांबून. "गुरुजी !! मी मंदार!! मंदार सुभेदार !!

सांजभेट || Cute Heart Touching love stories ||

loving couple resting on river coast and enjoying sunset

मज वाट एक अधुरी दिसते तुझी साथ हवी होती त्या वळणावरती एकदा तुज पहायची ओढ होती मनात तुझ्या एक सल मला बोलायची होती माझ्या मनाची बैचेनी तुला सांगायची होती

मनातलं प्रेम || LOVE STORIES ||

person s hand showing text messages on cellphone

"अरे खुप बोर होतय बोल ना माझ्याशी !!" त्याने रिप्लाय केला, "मला वाटल सहजच केलतास मेसेज म्हणुन काही रिप्लाय केला नाही! " ..