Marathi poems

सुख || SUKH MARATHI KAVITA ||

चुकलेले मत
हताश बळ
लाचार जीवन
पुन्हा ती वाट नाही!!

शब्दाची कटुता
तिरस्कार असता
मनातील भावना
प्रेम दिसत नाही!!

परिवर्तन || PARIVARTAN KAVITA ||

खुप काही घडाव
नजरेस ते पडाव
मला काय याचे
मौन असेच राहणार!!

सत्य समोर इथे
बोलेल कोण ते
शांत आहेत ओठ
भिती अशीच राहणार!!

आठवणी

खरंच सांग एकदा
आठवणी मिटता येतात
वाळुवरच्या रेषां सारख्या
सहज पुसता येतात

विसरुन जाव म्हटलं
तरी लाटां सारख्या येतात
दुर्लक्ष करावे म्हटलं
तरी मन ओले करतात

एक कविता

आज अचानक मला
आठवणीचे तरंग दिसले
प्रवासातील आपण दोघे
आज मी एकटीच दिसले

दुरावलास तु नकळत
व्यर्थ ते कारण दिसले
कळता मझ चुक ही
किती हे काळ दिसले