गुरुचरण || गुरुपौर्णिमा कविता || Marathi Poem ||

गुरुचरण || गुरुपौर्णिमा कविता || Marathi Poem ||

किती घ्यावे? तरी उरावे!! ज्ञान ते अद्भुत !!भरून वाहे जणू ते अमृत !!
सांगता सांगता !! सांगावे एक !! एक जणू अर्थ अनेक !!

गुरू असावे असे प्रेरणा स्त्रोत !! घडावे शिष्य जसे भाग्यवंत !!
ज्ञानी, पराक्रमी आणि विचारवंत !! समाज घडे असे मूर्तिमंत !!

MARATHI Poems || Images || Charolya || Love || Romance ||

MARATHI Poems || Images || Charolya || Love || Romance ||

क्षण वाटे तो रेंगाळला , मिठीत जेव्हा तुझ्या रहावे !!
नकोच कोणती गोष्ट ती, ज्यात तू नी मी नसावे !!

बहरून जणू रात्र यावी, चांदण्यात त्या मी फिरावे !!
अलगद मग चंद्रासही , तुझ्या प्रेमाचे रंग द्यावे !!

ओढ ती अनामिक || odh Ti Anamik || Marathi Love Poem ||

बरसतात कित्येक सरी, चिंब मी भिजते !!
भिजल्या त्या मिठीत माझ्या, उगा तुला शोधते !!

सांग कसे समजावू मना, ना कोणा ऐकते !!
कोऱ्या कागदावर सहज ते , चित्र तुझे रेखाटते !!

चंद्र तो चांदण्यासवे ||| Cute Love Images ||

चंद्र तो चांदण्यासवे ||| Cute Love Images ||

नभी चंद्र तो चांदण्यासवे, उगाच आतुर आहे !!
शुभ्र पसरल्या प्रकाशातही, तुलाच शोधत आहे!!

कधी पुसावे वाऱ्यासही, तुझीच आठवण आहे!!
कधी निखळत्या ताऱ्यातही, तुलाच मागणे आहे !!