Marathi love stories

द्वंद्व (कथा भाग ४)

विशालच स्वतःतच मग्न राहणं. सदाला पुन्हा पुन्हा नकळत सायलीबद्दल विचारणं, आईला विशालच्या वागण्याचं नवल वाटावं आणि अखेर भूतकाळ आणि वर्तमान यातून विशालने कोणास निवडाव?? कित्येक प्रश्न आणि फक्त प्रश्नच.

एक आठवण ती || AATHVAN MARATHI POEM ||

विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !! पुसून टाकावी ,पण हृदयात आहे!! एक आठवण ती, तुझी सोबत आहे !! तुझ्या असण्याची, जाणीव एक आहे !! सांगावी तुला ती, पण निशब्द मी आहे !! तुझ्या सोबतीची, उगा ओढ आहे !! भेटावी कधी अचानक, मना वाटतं आहे!! परी आभास का , आज होत आहे !! साऱ्या चांदण्यात …

एक आठवण ती || AATHVAN MARATHI POEM || Read More »

Scroll Up