ध्येय || Dhey Marathi Inspirational Quotes ||

man in white t shirt and black pants in a running position

वाचू नये गाथा यशाच्या , पुढच्या ध्येयाकडे पहावं !! नवे मार्ग ,नवी दिशा , पुन्हा जिद्दीने चालावं !! कधी विरुद्ध , कधी प्रवाहात, स्वतःला आव्हान द्यावं !! कधी दिवसा , कधी रात्री, फक्त ध्येय समोर दिसावं !!