Skip to main content

संवाद ..!

“हल्ली तुझ्यात नी माझ्यात !वादच होत नाहीत !!कारण, हल्ली तुझ्यात नी माझ्यातसंवादच होत नाहीत !! ओळखीची ती वाट आपली!!पण, त्या वाटेवरती आता भेटच होत नाही !!कारण , हल्ली तू आणि मीसोबत असूनही सोबत नाहीत !! तो आपुला क्षण, सांगतो खूप काही!आता पुन्हा तो आठवांचा पाऊस नाही !!बरसत आहेत कित्येक सरी त्या !!पण ती ओल कुठेच […]

Read More

कवितेतुन ती

ती मला नेहमी म्हणायची
कवितेत लिहिलंस का कधी मला
माझ्यासाठी लिही म्हटलं तर
सुचतंच नाही का रे तुला

इतक सार लिहिताना
आठवलंस का कधी मला
वाटतं एकदा डोकावून
मनातुन वाचावं तुला

Read More