marathi awesome poems

सूर्यप्रकाश || AWESOME MARATHI POEM || Kavita

चाल पुढं नको डगमगू, बोलते ती ज्योती !!
स्वतःस का जाळून घेते, कोणती ही वृत्ती !!

असावी पुन्हा नव्याने एक, चालण्याची गती!!
उन्ह वारा पाऊस नी काय, नसावी कोणती भीती !!

हे धुंद सांज वारे || SAANJ VAARE || LOVE POEM ||

हे धुंद सांज वारे
बेधुंद आज वाहे
सखे सोबतीस
मनी हुरहुर का रे??

मी बोलता अबोल
शब्द तेही व्यर्थ
समजुन हे इशारे
लगबग तुझ ती का रे??

Scroll Up