जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने || 8 MARCH ||

woman in black and red dress sitting beside old woman surrounded with pots

समाज, रुढी, परंपरा यांच्या जाचातून आजपर्यंत फक्त स्त्रीच भरडली गेली. ऐवढं असुनही आजही ती पुरुषांच्या बरोबरीने चालते. आजही स्त्री कोणत्याच बाबतीत पुरुषांनपेक्षा कमी नाही. जसं एक पुरुष कुटुंबाची गरज भागवु शकतो तशी आज एक स्त्री ही भागवु शकते.

आईचा वाढदिवस || AAICHA VADHDIVAS || MARATHI || BIRTHDAY ||

back view photo of a woman in black sleeveless top carrying a toddler

" आई आज वाढदिवस तुझाय!" ति म्हणाली " माहितेय रे मला!' मग तुझ काहीतरी सांग ना!!" त्यावेळी ती सहज म्हणुन गेली, " हे सगळंच माझय रे!!" बोलायला काहीच उरलं नव्हतं.