Happy makar Sankranti!!!

Happy makar Sankranti!!!

आपलं नात अबोल नसावं
गुळात मिळालेला गोडवा असावं
तिळगुळ खाऊन मस्त असावं
फक्त गोड शब्दांचे मोती असावं