ओढ ती अनामिक || odh Ti Anamik || Marathi Love Poem ||

woman and man riding on motorcycle

बरसतात कित्येक सरी, चिंब मी भिजते !! भिजल्या त्या मिठीत माझ्या, उगा तुला शोधते !! सांग कसे समजावू मना, ना कोणा ऐकते !! कोऱ्या कागदावर सहज ते , चित्र तुझे रेखाटते !!