एक तु || Ek Tu || Best marathi Poem ||

bride and groom embracing outdoors

त्या वार्‍यानेही तुला छळावे सतत तुझे केस उडावे तु त्यास पुन्हा सावरावे तरी तो ऐकत नाही ना बघुन एकदा तुला जावे पुन्हा पुन्हा परतुन यावे तरी त्या पानांस आज करमत नाही ना

आठवणं || AATHVAN || KAVITA || LOVE ||

black and white photos of toddlers

इतक जड व्हाव ओझं त्या आठवणींच की आयुष्यभर फक्त एक सोबत त्यांची नसते सुटका त्यातुन बाहेर पडावी अशी की रुतून जावी पाऊले ही मनाची कधी आठवतो तो चंद्र पोर्णिमेचा लख्ख की उजाळुन टाकतो घरे ही स्वप्नांची कधी असतो नुसता अंधार जणु की न दिसावी आपुली माणसे ही जवळची

तुला लिहिताना || Tula Lihitana || Marathi Poem ||

man couple love people

पानांवर तुला लिहिताना कित्येक वेळा तुझी आठवण येते कधी ओठांवर ते हसु असतं आणि मनामध्ये तुझे चित्र येते कधी शब्दात शोधताना पुन्हा उगाच तुझ्याकडे येते भावना ती तुझीच असते कविता होऊन माझ्याकडे येते

Valentines day special..

brown steel letter b wall decor

गुलाबाची ती पाकळी मला आजही बोलते तुझ्या सवे घालवलेले क्षण पुन्हा शोधते शब्दांच्या या वहीत लिहून काहीतरी ठेवते सुकुन गेली तरी पुन्हा सुगंध आजही देते

प्रेम ते || PREM TE LOVE POEM ||

a couple standing on the flower field

नभातील चंद्रास आज त्या चांदणीची साथ आहे तुझ्या सवे मी असताना मंद प्रकाशाची साथ आहे हात तुझा हातात घेऊन रात्र ती पहात आहे चांदणी ती मनातले जणु चंद्रास आज सांगत आहे

नातं आपलं || REALATIONSHIP MARATHI POEM ||

couple sitting on concrete bench

क्षणात वेगळ व्हावं इतक नातं साधं नव्हतं कधी रुसुन कधी हसुन सगळंच इथे माफ होतं विचार एकदा मनाला तिथे कोण राहत होतं कधी ओठांवर कधी अश्रुमध्ये सतत माझं नाव होतं

गीत || GEET || KAVITA || LOVE ||

couple in wedding dress standing on the ground

गीत ते गुणगुणावे त्यात तु मझ का दिसे शब्द हे असे तयाचे मनात माझ्या बोलते असे तु राहावी जवळ तेव्हा सुर जे छेडले असे हुरहुर ही कोणती मनाची ठाव मझ माझा नसे