अनोळखी वाटेवर || ANOLAKHI VATEVAR || LOVE ||

couple on railroad

अनोळखी वाटेवर ती मला पुन्हा भेटावी सोबत माझी देण्यास तेव्हा ती स्वतःहून यावी थांबावे थोडे क्षणभर तिथे ती वाट वाकडी पहावी माझ्यासवे चाललेली ती आठवणींची पाऊलखुण दाखवावी

तुझ्यात मी || TUJHYAT MI || LOVE POEM ||

silhouette of couple on seashore

शोधते मी स्वतःस कुठेतरी तुझ्यातच तेव्हा हरवुन जाते तुझ्याकडे पाहतंच राहावे मन का मज ते सांगत राहते डोळ्यात तुझ्या पाहताच तुझ्याकडेच का ओढली जाते मिठीत तुझ्या यावे आज ती रात्र का बोलत राहते

अबोल मी || ABOL MI || MARATHI KAVITA ||

young woman with book in autumn park

कधी कधी वाटतं अबोल होऊन रहावं तुझ्याकडे पहात नुसत तुझ बोलन ऐकावं पापण्यांची उघडझाप न करता एकटक तुझ्याकडे पहावं आणि तुझ्या बरोबर सतत राहुन फक्त तुझाच होऊन जावं

हिरमुसलेल्या फुलाला || SAD MARATHI KAVITA ||

flat lay photography of person holding white ceramic cup with liquid inside

हिरमुसलेल्या फुलाला पुन्हा फुलवायचंय मना मधल्या रागाला लांब सोडुन यायचंय ओठांवरच्या हास्याला पुन्हा शोधुन आणायचंय सोडुन सारे रुसवे नातं हे जगायचंय कधी तरी तिच्या सवे सार जग फिरायचंय हातात तिचा हात घेऊन सोबत तिची व्हायचंय

तुझी साथ || TUJHI SATH MARATHI POEM||

photo of a man kissing a woman on forehead

तुझी साथ हवी होती मला सोबत चालताना वार्‍या सारख पळताना पावसात भिजताना आणि ऊन्हात सावली पहाताना!! तुझी साथ हवी होती मला दुःखात रडताना आनंदाने हसताना