क्षण || KSHAN MARATHI POEM ||

काही क्षण बोलतात
काही क्षण अबोल असतात
काही क्षण चांगले
तर काही क्षण वाईट असतात

आपले कोण असतात
परके कोण असतात
क्षण जसे बदलतात
नाते तसे बोलु लागतात

तु हवी आहेस मला ||| LOVE POEM MARATHI ||

तु हवी आहेस मला
अबोल राहुन बोलणारी
माझ्या मनात राहुन
मला एकांतात साथ देणारी
माझ्या शब्दांन मध्ये राहताना
कवितेत जगणारी
आणि डोळ्यातुन पाणी येताच
अलगद ते पुसणारी!!

शोधीसी रे तुला || MARATHI KAVITA SANGRAH ||

आस लागे जीवा
साथ दे तु मला
वाट ती हरवली
शोधीसी रे तुला

राख झाली मना
जाळते जाणीवा
मन हे तरीही
शोधीसी रे तुला

तु आणि मी || TU AANI MI MARATHI POEM ||

तुझ्या मनातील मी
तुझ्या ह्रदयात पाहताना
अबोल राहुन शब्दातुनी
अश्रुतही राहताना

सांग सखे प्रेम तुझे
एकांतात गातांना
बोल सखे भाव तुझे
माझ्या डोळ्यात पाहतांना