मनात एक || MANAT EK || POEM ||

man people water blue

कुठे असेल अंत मनातील विचारांचा एक घर एक मी आणि या एकांताचा भिंती बोलतील मला संवाद हा कशाचा आरशातील एक चित्र शोध हा स्वतःचा

एकांत || LONELY || MARATHI POEM ||

man in black jacket standing on the seashore

हवी होती साथ पण सोबती कोण?? वाट पाहुनी!! शेवटी एकांत!! डोळ्यात अश्रु का केला हट्ट?? मनी प्रश्न!! शेवटी एकांत!!