असेच सोडून जाऊ नकोस || Virah Kavita || Love Poems ||

close up of couple holding hands

वाईट कदाचित ही वेळ असेल !! उगाच सोबत घेऊ नकोस !! सुखी क्षणांच्या आठवांना तू !! असेच सोडून जाऊ नकोस !! बरंच काही आहे मनात !! मनात त्या साठवू नकोस !! भरल्या डोळ्यांनी आज तू !! असेच सोडून जाऊ नकोस !! मी दोन पावले पुढे येईल !! तूही तिथे थांबू नकोस !! जड त्या पावलांन सवे तू !! असेच सोडून जाऊ नकोस !!

तुझे लाजणे !! ||BEst Marathi Poems || Kavita Sangrah || COUPLE IMAGES ||

a newlywed couple walking while having conversation

किती आठवांचा उगा अट्टाहास नव्याने तुला ते जणू पाहताच!! सोबतीस यावी ही एकच मागणी तुझ्यासवे त्या जणू बोलतात !! चांदणी ती पाहता तुला शोधणे रात्रीस त्या जणू हरवणे !! चांदणे होऊन तू पसरून जावे त्या चंद्रास त्या जणू सांगतात !!

सुर्यास्त || SURYAST || MARATHI POEM ||

brown dock during sunset

अस्तास चालला सूर्य जणु परका मज का भासे रोज भेटतो मज यावेळी तरी अनोळखी मज का वाटे ती किरणांची लांब रेष मज एकटीच आज का भासे झाडा खालचे मंद दिवे मज आपुलकीचे आज का वाटे

जगुन बघ थोडेसे || PREM KAVITA MARATHI||

man love people woman

काही क्षण माझे काही क्षण तुझे हरवले ते पाहे मिळवले ते माझे मी एक शुन्य तु एक शुन्य तरी का हिशेबी मिळे एक शुन्य

मागणं || PREM KAVITA ||

adult affection beach blur

बरंचस आता या मनातच राहिल तु निघुन गेलीस मन तिथेच राहिल तुझा विरह असेल माझ दुखः ही ते फक्त आता डोळ्यातच राहिलं