दुर्बीण || एक कथा || Marathi Balkatha ||

boy in astrologer costume looking through spyglass

स्वप्नांच्या या धाग्यांमध्ये चंद्र नी तारे माळून घेतले कधी केला हट्ट मोजण्याचा स्वतःस मी हरवून घेतले..!!