आईचा वाढदिवस || AAICHA VADHDIVAS || MARATHI || BIRTHDAY ||

back view photo of a woman in black sleeveless top carrying a toddler

" आई आज वाढदिवस तुझाय!" ति म्हणाली " माहितेय रे मला!' मग तुझ काहीतरी सांग ना!!" त्यावेळी ती सहज म्हणुन गेली, " हे सगळंच माझय रे!!" बोलायला काहीच उरलं नव्हतं.