वाचन प्रेरणा दिवस..!!

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिन!!