हास्य

खळखळून वाहणाऱ्या नदीत
तुझ हास्य वाहुन जातं
माझ्या मनातल्या समुद्रात
अलगद ते मिळुन जातं

ओलावतात तो किनारा ही
नावं तुझ कोरुन जातं
लाटांच्या या खेळात
कित्येक वेळा पुसुन जातं