सहवास || कथा भाग ५ || SAHAWAS MARATHI KATHA ||

pexels-photo-2956952.jpeg

मी पंख पसरून पाहिले आकाश त्यात मज दिसले आभास शोधूनी घेतली वाट नव्या प्रवासास घेऊन जाते सोबती चंद्र नी ताऱ्यास असाच हवा मज आयुष्याचा सहवास !!!