तुझ्याचसाठी …✍️

“तुझ्याच या वाटेवरती, तुलाच न भेटावे तुझ्याचसाठी झुरावे मी, आणि तुलाच न कळावे सांगू तरी कसे नी काय, मनास कसे समजवावे राहूनही न राहता मग

क्षण ..

“बोलावंसं वाटलं तरी काय बोलावं , कधीच कळलं नाही समुद्राच्या लाटेने ते मन नकळत ओल केलं तरी मनास ते कधीच कळल नाही सारा भार त्या