कुठे शोधुन सापडेल!!! || KAVITA MARATHI ||

कुठे शोधुन सापडेल!!! || KAVITA MARATHI ||

कुठे शोधुन सापडेल
मनातील भाव सखे
न बोलता न ऐकता
तुला कळणारे
डोळ्यात माझ्या दिसताच
मनास तुझ्या बोलणारे
आणि ओठांवर न येताच
तुला ऐकु येणारे

विरह || VIRAH LOVE POEM MARATHI ||

विरह || VIRAH LOVE POEM MARATHI ||

आठवणीत झुरताना
कधी तरी मला सांगशील
डोळ्यात माझ्या पहाताना
कधी तरी ओठांवर आणशील

रोज सायंकाळी त्या वाटेवर
वाट माझी पहाशील
मंद दिव्यात रात्री
चित्र माझे रेखाटशील