राजं मुजरा..🙏

“शस्त्र, शास्त्र आणि शौर्य यांचं एक रूप राजं माझे हाती भवानी तलवार ध्येय हिंदवी स्वराज्य आणि वादळाशी झुंज असे आहेत राजं माझे थरथरला गनीम जिथं