मागणं || PREM KAVITA ||

बरंचस आता
या मनातच राहिल
तु निघुन गेलीस
मन तिथेच राहिल
तुझा विरह असेल
माझ दुखः ही
ते फक्त आता
डोळ्यातच राहिलं