एक हताश मतदार🙏🙏

प्रिय मतदार बंधू आणि भगिनींनो..   मी कोणी राजकारणी नाही. किंवा कोणी राजकीय विश्लेषक ही नाही. मी तुमच्यातला एक सामान्य माणूस आहे. गेला महिना दीड

राजकारण ..🙏

“भरतील सभा, जमतील लोक आपण मात्र भुलायच नाही !! उमेदवाराची योग्यता पाहून मतदान  करायला विसरायचं नाही !! आपला हक्क, आपलं मत कधीच कोणाला विकायचं नाही

🚩🚩आमचा महाराष्ट्र ..!!🚩🚩

“मातीचा कण नी कण बोलतो गाथा इथे पराक्रमाची शिवाजी महाराज आणि निडर शंभू राजांची वाऱ्यासवे घुमते आजही वाणी थोर महात्म्यांची संत तुकाराम आणि बोली ज्ञानोबा

स्मशान …(कथा भाग २)

टीप: ही कथा संपूर्णतः काल्पनिक असून याचा कोणत्याही घटनेशी किंवा व्यक्तीशी काहीही संबंध नाही. तरी कुठे असे साधर्म्य आढळून आल्यास तो निव्वळ योगायोग समजावा. “आबा

महाराष्ट्र देशा ..

एक एक विचारांची साथ घेऊनी घडला हा महाराष्ट्र देश शिवराय आणि जिजाऊंचा हाच तो महाराष्ट्र देश बांधली एक एक वीट गडांची इतिहासाची साक्ष देतो महाराष्ट्र