स्मशान …(कथा भाग २)

टीप: ही कथा संपूर्णतः काल्पनिक असून याचा कोणत्याही घटनेशी किंवा व्यक्तीशी काहीही संबंध नाही. तरी कुठे असे साधर्म्य आढळून आल्यास तो निव्वळ योगायोग समजावा. “आबा

शब्द माझे ..✍️

“लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत कधी हसले ओठांवर जेव्हा कागदास ते बोलले आहेत कित्येक गुपिते

Links..

1.Like Facebook page https://www.facebook.com/Ykhajandarblog/ 2. Twitter https://twitter.com/YKhajandar 3. Facebook https://www.facebook.com/yogesh.khajandar?refid=7 4. Google+ https://plus.google.com/+YogeshKhajandar 5. Instagram https://www.instagram.com/yogesh_khajandar/ 6.Blog_yks https://www.instagram.com/blog_yks/ 7.Linkedin http://www.linkedin.com/in/yogesh-khajandar-b2808514b