स्वप्नांच्या पलीकडे || SWAPNANCHYA PALIKADE || POEM ||

स्वप्नांच्या ही पलिकडे
एक घर आहे तुझे
त्या घरात मला एकदा यायचं आहे