बंगला नंबर २२ || कथा भाग ८ || शोध || मराठी भयकथा ||

बंगला नंबर २२ || कथा भाग ८ || शोध || मराठी भयकथा ||

"तो आहे की लॅपटॉप मध्ये!!" "तो नाही !! जुना !! कारण नव्यात खूप एरर्स आहेत !! ते नीट करावे लागतील !!" "ऑफिसच्या खाली अडगळीच्या खोल्या आहेत त्यात असतील !!त्याची चावी मात्र साहेबांच्या केबिन मध्ये असते !!" "ठीक आहे पाहतो मी !! "

बंगला नंबर २२ || कथा भाग ७ || दोन दिवस || मराठी भुतकथा ||

बंगला नंबर २२ || कथा भाग ७ || दोन दिवस || मराठी भुतकथा ||

"आता सायली कशी आहे ??" सुहास घरात जात जात विचारतं होता. "खरतर मला आता काय बोलावं काहीच कळत नाहीये !! पण ती खूप विचित्र वागते आहे !! " श्रीधर काळजीने बोलू लागला. "डोन्ट वरी !! सगळं ठीक होईल !! "

बंगला नंबर २२ || कथा भाग ३ || डिनर || मराठी हॉरर गोष्ट ||

बंगला नंबर २२ || कथा भाग ३ || डिनर || मराठी हॉरर गोष्ट ||

सगळ्या बंगल्यात सायलीला हाक मारत ते दोघे शोधू लागले. नंदा धावत बंगल्यातून बाहेर गेली. "सायली !! कुठे आहेस तू ??" श्रीधर मोठ्याने तिला हाक मारू लागला.

बंगला नंबर २२ || कथा भाग १ || शोध || Marathi Horror Story ||

woman with red hair in water

श्रीधरला मागून आवाज आला. तो मागे वळून पाहतो तर तिथे कोणीच नव्हतं. कित्येक वेळ तो त्याला शोधत राहिला. पण ते मूल त्याला काही सापडलं नाही. अखेर त्याला ते मुल मुख्य दरवाजातून बाहेर पळून जाताना दिसलं. त्यानंतर श्रीधर बेडरूममध्ये वाचत बसला. वाचता वाचता झोपी गेला.