संवाद ..!

“हल्ली तुझ्यात नी माझ्यात !वादच होत नाहीत !!कारण, हल्ली तुझ्यात नी माझ्यातसंवादच होत नाहीत !! ओळखीची ती वाट आपली!!पण, त्या वाटेवरती आता भेटच होत नाही !!कारण , हल्ली तू आणि मीसोबत असूनही सोबत नाहीत !! तो आपुला क्षण, सांगतो खूप काही!आता पुन्हा तो आठवांचा पाऊस नाही !!बरसत आहेत कित्येक सरी त्या !!पण ती ओल कुठेच […]

Read More