बार्शी तुझा रस्त्यावर भरोसा हाय काय!!!

बार्शी तुझा रस्त्यावर भरोसा हाय काय!!हाय काय!!
कित्येक जीवाची पर्वा इथे नाही!! नाही!!
खड्ड्यात रस्ता दिसत नाही!! नाही!!
तरीही कोणी ऐकत नाही! नाही!!
बार्शीचा रस्ता लई भारी!! भारी!!

Read More