विठू माउली ..🙏

“विठू चरणी आज ,दुमदुमली पंढरी साद एक होता, भरली ती पंढरी एक ध्यास , एक ओढ , चंद्रभागेच्या त्या तीरी विठ्ठल विठ्ठल नामात सारी, तल्लीन

माझी बार्शी

नमस्कार बार्शीकरांनो , कसे आहात सगळे?? “लक्ष्मी राहते जिथे भगवंत ज्याचा राजा बार्शीचा थाट पहावा जसा शिवराय माझा !!” अशा आमच्या बार्शीचे मजेतच असणार हे