बाबा

वाट सापडत नसताना आपल्या मुलांना योग्य मार्ग दाखवणारे ते बाबा असतात. आपल्या मुलाला बोट धरुन चालायला शिकवणारे ते बाबा असतात. खरंच स्वतःला दिवसरात्र कामात गुंतवून आपल्या मुलांना आनंदात ठेवणारे ते बाबा असतात.

Read More

बाबांची परी

बाबा म्हणारी ती राजकुमारी
एवढी लवकर का मोठी व्हावी
तिच्या आयुष्यात राजकुमार यावा
आणि या राजाची झोप का उडावी

कधीतरी जायचंच होतं तिला
ती वेळही आज लवकर का यावी
तिच्या सवे घालवलेल्या क्षणांची
तिने त्यास एक भेटच आणुन द्यावी

Read More