विरोध || कथा भाग १ || VIRODH PREM KATHA ||

mysterious shadow behind dark backdrop

"चला !! घरी जायचं की इथेच थांबायचं आज ??" अनिकेत श्वेताला मिश्किल हसत म्हणाला. "थांबुयात ना मग इथेच !! " श्वेता हसत म्हणाली. "चला आता !! " अनिकेत खुर्चीवरून उठतं म्हणाला.

नकळत || कथा भाग ४ || NAKALAT MARATHI KATHA ||

bride and groom standing next to each other

त्रिशाला भेटून समीर घरी गेला.तेव्हा आकाश त्याची बाहेर वाटच पाहत होता. "काय सम्या किती वेळ !! वैतागलो बाहेर थांबून !! " आकाश समीरला जवळ येताना पाहून म्हणाला. "Sorry!! अरे भेटायला गेलो होतो मित्राला म्हणून उशीर झाला!!" समीर फ्लॅटचा दरवाजा उघडत बोलत होता.

सांग सखे || Sang Sakhe || Marathi Poem ||

indian couple in bright elegant outfit on wooden stairs

"मनातले सखे कितीदा सांगुनी प्रेम तुझ माझे कळलेच का नाही हळव्या क्षणांची ती साथ तुझ भेटून त्या डोळ्यात तू शोधलेच का नाही

चेहरे अनोळखी || MARATHI KAVITA ||

reflection of woman s eye on broken mirror

"पाठीवरती हात फिरवता खंजीर त्याने मारला होता तोच आपुलकीचा सोबती ज्याने घाव मनावर दिला होता अश्रू पुसण्यासाठी हात येताच कित्येक वेळ आपुला वाटला होता त्याच अश्रूंचे कित्येक उपहास तो चारचौघात करत बसला होता

मन || MANN MARATHI AATHVAN KAVITA ||

woman holding pink petaled flower

माझ्या मनाच्या तिथे एक तुझी आठवण सखे गोड आहे कधी अल्लड एक हसू तुझे कधी उगाच रागावणे आहे

प्रेम || SAD MARATHI POEMS ||

man and woman holding hands

ती रुसल्यावर कधी मी खुप तिला मनवायचो पण मी रुसलेलो कधी तिला कळालेच नाही वाट हरवुन जाता तिने पुन्हा मी वाट दाखवायचो पण मी हरवुन गेल्यावर कधी तिने मला शोधलेच नाही

गुलाबाची पाकळी… !! GULABACHI PAKALI || LOVE POEM |

crop faceless man presenting red rose to girlfriend

गुलाबाची ती पाकळी मला आजही बोलते तुझ्या सवे घालवलेले क्षण पुन्हा शोधते शब्दांच्या या वहीत लिहून काहीतरी ठेवते सुकुन गेली तरी पुन्हा सुगंध आजही देते

मुसाफिर || MUSAFIR KAVITA ||

man in blue dress shirt and blue jeans and orange backpack standing on mountain cliff looking at town under blue sky and white clouds

कदाचित त्या वाटा ही तुझीच आठवण काढतात तुझ्या सवे चाललेल्या क्षणास शोधत बसतात पाऊलखुणा त्या मातीतून भुतकाळाची साक्ष देतात एकट्या या मुसाफिरास