तुझी साथ

तुझी साथ हवी होती मला
सोबत चालताना
वार्‍या सारख पळताना
पावसात भिजताना
आणि ऊन्हात सावली पहाताना!!

तुझी साथ हवी होती मला
दुःखात रडताना
आनंदाने हसताना

Read More

अबोल प्रेम

न कळावे तुला कधी
शब्दांन मधील भाव सखे
मन ओतले त्यातुन तरी
अबोल तुझ न प्रेम दिसे

मी लिहावे किती सांग तरी
प्रेम हे का शुन्य असे
एक ओढ मझ भेटण्याची
मनी तुझ्या का आज दिसे

Read More