पाऊस आठवांचा..!

“इथे जराशी थांब सखे आठवांचा पाऊस पडूदे..!! चिंब भिजावे तू ,चिंब भिजावे मी थोडी वाट ती भिजूदे ..!! उन्ह सावल्यांचा खेळ हा सारा ती हळूवार

तुझी साथ

तुझी साथ हवी होती मलासोबत चालताना वार्‍या सारख पळताना पावसात भिजताना आणि ऊन्हात सावली पहाताना तुझी साथ हवी होती मला दुःखात रडताना आनंदाने हसताना हरवलेल्या

अबोल प्रेम

न कळावे तुला कधीशब्दांन मधील भाव सखे मन ओतले त्यातुन तरी अबोल तुझ न प्रेम दिसे मी लिहावे किती सांग तरी प्रेम हे का शुन्य