हवंय मला ते मन

हवंय मला ते मन प्रत्येक वेळी मला शोधणार माझ्या गोड शब्दांनी लगेच माझं होणारं मी शोधुनही न सापडता बैचेन होणारं आणि एकांतात बसून माझ्यासाठी रडणारं