दिनविशेष ३ जून || Dinvishesh 3 June ||

दिनविशेष ३ जून || Dinvishesh 3 June ||

१. माउंट बॅटनने आखलेली भारताच्या फाळणीची योजना प्रसिध्द झाली. (१९४७)
२. मराठेशाहीचा अस्त झाला. शेवटचा पेशवा बाजीराव हे ब्रिटिशांच्या स्वाधीन झाले. (१८१८)
३. कॉलेन व्हिपल यांनी पेच असलेला खिळा तयार करण्याचे मशीनचे पेटंट केले. (१८५६)
४. सिंगापूरने आपले संविधान स्वीकारले. (१९५९)
५. यितीहाक रॉबीन हे इस्राएलचे पंतप्रधान झाले. (१९७४)