एकदा तु सांग ना!!! || EKADA TU SANG NA ||

या छोट्या पावलांना का खुडायच सांग ना
मी मुलगी आहे म्हणून नाक का मुरडतात सांग ना
ती पावलं माझी घरभर फिरतील
मग त्या पावलांना का थांबवायचं सांग ना